Begrijpend lezen

Wat wordt er bedoeld met een tekst? Wat kun je eruit opmaken? Met aandacht een stuk tekst of een verhaal lezen en in je hoofd een betekenis geven aan een groep woorden: dat is begrijpend lezen.

Begrijpend lezen is belangrijk! Want als je begrijpt wat je leest, kun je je in het verhaal dat je leest verliezen. Of je kunt je toetsen veel beter maken. Daarom wordt er veel aandacht aan besteed op school door verhaaltjessommen op te lossen, nieuwsberichten te lezen en te analyseren, spreekbeurten te maken enzovoort.

Maar er zijn nog meer manieren om kinderen op een leuke manier begrijpend te laten lezen. Wat denk je bijvoorbeeld van een gedichtenraadsel? Je kunt het raadsel niet oplossen als je het gedicht niet goed leest. Of wat denk je van het maken van een quiz? Eerst moeten de leerlingen de tekst goed doorlezen. Welke elementen willen ze graag gebruiken? Die elementen nemen ze over. Dan wordt ook nog eens de creativiteit aange- boord, want ze moeten naast het goede antwoord ook nog een fout antwoord bedenken. En als jullie de quiz dan ook nog eens met de hele klas spelen, vang je wel heel veel vliegen in één klap! Begrijpend lezen, de woordenschat vergroten, samenwerken, de creativiteit vergroten en als laatste – voor mij heel belangrijk – plezier.